Jeg vil anbefale alle at tage nogle samtaler med Tina. Hun møder en med en særlig varme og ro, som gøre at man virkeligt har lyst til at åbne op for alt det er fylder. Jeg har været i en livskrise med jobskifte, skilsmisse og børn der mistrives. Samtalerne med Tina har været mit rum og min måde at huske egenomsorg. Samtalerne har lindret og forandret meget for mig, så jeg vil ikke tøve med at vende tilbage hvis jeg får brug for det