Pårørende til dømte/indsatte

Er du pårørende til en indsat eller dømt? Så kender du sikkert følelsen af afmagt. Du befinder dig i en situation, hvor du reelt er magtesløs. Du kan ikke fjerne ’problemet’ igen. Du er i en krise med uvished, bekymring og modsatrettede følelser. De fleste er splittet mellem savn og kærlighed på den ene side og sorg, skam og vrede på den anden side.
Det er ikke kun praktiske forhold som økonomi, besøg i fængslet, rettigheder etc., der fylder hos pårørende. Det er især den følelsesmæssige krise, de kommer i, og som de ikke føler, de har nogen at tale med om. Det er en voldsom livsbegivenhed, der truer de pårørendes psykiske velvære, og min erfaring er, at det i den situation både gavner og lindrer at indgå i et samtaleforløb.

Jeg har været ansat i Kriminalforsorgen som psykolog. Her har jeg arbejdet med resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med ADHD og/eller opmærksomhedsforstyrrelse. Jeg har mødt mange pårørende til dømte også som bistandsværge hos Statsforvaltningen. Pårørende, som ønsker at være stærke og støttende, men som også har brug et rum, hvor de kan tale om situationen og deres rolle.

Jeg har været ansat i Kriminalforsorgen som psykolog. Her har jeg arbejdet med resocialisering af indsatte og tilsynsklienter med ADHD og/eller opmærksomhedsforstyrrelse. Jeg har mødt mange pårørende til dømte også som bistandsværge hos Statsforvaltningen. Pårørende, som ønsker at være stærke og støttende, men som også har brug for et rum, hvor de kan tale om situationen og deres rolle.

I en situation hvor du skal være stærk for at støtte din pårørende, er det vigtigt også at prioritere dig selv og dine behov. Min erfaring med pårørende til dømte er, at samtalerne med en udenforstående giver dem et tiltrængt frirum til at drøfte de udfordringer, de står overfor. 

En mors mareridt 

Århus Stiftstidende har besøgt mig i forbindelse med denne artikel omkring det at være pårørende til dømte/indsatte. Artiklen hedder En Mors Mareridt og handler netop om det at være forældre til et barn, der ender i fængsel.

Du kan downlade artiklen som PDF her eller læse den på Stiftens hjemmeside her.